Jsme profesionálové, neváhejte a ozvěte se nám pro jakékoliv informace, nemáme jediného nespokojeného zákazníka.

Fotografie

Napsalo se

PETROL.cz / ŠVÝCARSKÁ TECHNOLOGIE PŘI VÝROBĚ BIOETHANOLU

Investiční rozpočet sušárny byl v řádu 125 milionů korun, z toho generální dodavatel Adan-Kovo má uzavřen kontrakt v řádu 40 milionů Kč a na investici přímého nákupu sušárny s technologií Swiss combi bylo vynaloženo 2,8 milionu eur.

Kontakt

ADAN-KOVO s.r.o.

Střezov č.p. 1
438 01 Březno

Telefon & E-mail

Společnost ADAN-KOVO s.r.o. deklaruje tímto prohlášením zásady vlastní Politiky kvality.

Zásadní pozornost je věnována neustálému zlepšování efektivnosti procesů.

VZTAH K ZÁKAZNÍKOVI

 • Jsme společností, orientující se silně na zákazníka,
 • cílem všech našich činností je vždy 100 % splnění všech vyjádřených i nevyjádřených požadavků zákazníka na kvalitní provedení zakázek,
 • naše služby poskytujeme co nejkvalitněji a nejrychleji k plnému uspokojení všech našich zákazníků.

VZTAH K FIRMĚ, TRHU

 • Naším cílem je dosáhnout předního postavení v oblasti kvality mezi srovnatelnou konkurencí v dané činnosti,
 • všechny procesy jsou poskytovány v souladu s platnými legislativními, zdravotními, hygienickými, bezpečnostními a ekologickými podmínkami, které jsou určené platnou legislativou ER,
 • spolčenost zabezpečuje nutnou podporu pro zajištění činnosti všech procesů, jejich měření, monitorování a analyzování, aby bylo dosahováno plánovaných výsledku a neustálého zlepšování,
 • společnost musí dbát o optimální zajišťování a využívání všech potřebných zdrojů.

VZTAH K ZAMĚSTNANCŮM

 • Každý náš zaměstnanec je přesvědčen o významu kvality pro prosperitu společnosti a zná svoji odpovědnost a postavení v systému managementu kvality,
 • kvalitní a odpovědná práce každého zaměstnance je zárukou úspěchu společnosti,
 • pracovníci jsou a zůstávají díky komplexnímu zapracování, kontinuálnímu vzdělávání a podpoře vedení hlavními nositeli výkonnosti naší společnosti.

VZTAH K DODAVATELUM

 • Všichni naši dodavatelé, jsou schopni dodávat přesně podle našich potřeb a specifikací, chceme mít jenom spolehlivé a kvalitní dodavatele - z tohoto důvodu je hodnotíme, vybíráme a úzce s nimi spolupracujeme tak, aby splnili očekávání nejen naše, ale i našich zákazníku.

VZTAH K SYSTÉMU MANAGEMENTU KVALITY

 • Vedení společnosti se zavazuje pravidelně ověřovat funkčnost zavedeného systému managementu kvality,
 • veškeré výstupy z procesu jsou monitorovány pro zajištění kvalitních vstupu do navazujících procesu,
 • vedení společnosti zabezpečuje nutnou podporu pro zajištění činností všech procesů, jejich měření, monitorování a analyzování tak, aby bylo dosahováno plánovaných výsledku a neustálého zlepšování.

NEUSTÁLÉ ZLEPŠOVÁNÍ

 • Touto schválenou a vyhlášenou politikou kvality se zavazujeme neustále zefektivňovat zavedený 
 • systém,
 • jakékoliv změny v organizaci a řízení jsou směřovány ke zlepšení kvality produkce společnosti.

Zlepšování kvality chápeme jako proces stálý a systematický.