Jsme profesionálové, neváhejte a ozvěte se nám pro jakékoliv informace, nemáme jediného nespokojeného zákazníka.

Fotografie

Napsalo se

PETROL.cz / ŠVÝCARSKÁ TECHNOLOGIE PŘI VÝROBĚ BIOETHANOLU

Investiční rozpočet sušárny byl v řádu 125 milionů korun, z toho generální dodavatel Adan-Kovo má uzavřen kontrakt v řádu 40 milionů Kč a na investici přímého nákupu sušárny s technologií Swiss combi bylo vynaloženo 2,8 milionu eur.

Kontakt

ADAN-KOVO s.r.o.

Střezov č.p. 1
438 01 Březno

Telefon & E-mail


2016 – Výroba kontejnerů pro svoz živých kuřat investora Vodňanská drůbež a.s. Modřice


2016 - Výroba pálící a směšovací komory pro švýcarského investrora SWISS COMBI


2016 – Realizace strojních prací při opravách technologie na výrobně EJ při zarážce v roce 2016 – teplý díl pro investora Bilfinger ISCZ s.r.o.


2015–2016 – Extruze řepkových šrotů v Preol a.s.


2015 – Oprava potrubního mostu přes ulici č. 5 pro investora Bilfinger ISCZ s.r.o. v areálu Unipetrol RPA


2015 – Opráva OK pásových dopravníků 53 a 53 a, Oprava nátěrů OK pásového dopravníku 73


2015 - Výroba pálící a směšovací komory pro švýcarského investrora SWISS COMBI.


2015 – Zajištění nakládání vozů Uagps šroty na koleji 115 a + zastřešení části železniční vlečky u SO 6062 pro investora Preol a.s.


2015 - Oprava poškozené hřídele reaktoru KMC pro investora Lovochemie a.s. . Základním úkolem byla demontáž kompletního reaktoru č. 3 na výrobně KMC v Lovochemii a.s.


2014 – BČOV Lovochemie pro investora Raeder & Falge. Hlavním úkolem zakázky byla demontáž stávajícího potrubí, výroba a následně montáž nového potrubí.